Monday, February 25, 2008

Biblioteka warszawska

Biblioteka warszawska: "W Koźlu na Szlązku pruskim w drukarni F Rodka wyszła broszura p.n. Kwiaty moralne zbierane na górze iiic Anny w górnym Szlązku wydające najprzyjemniejszą wonność i posiłek dla duse pobożnych przez Józefa Lompę Sąto pieśni przeznaczone i zastosowane do pojęć i religijnego usposobienia Szlązaków "

Józef Lompa

No comments: