Sunday, February 24, 2008

Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone Author: Euzebiusz Słowacki

Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone Author: Euzebiusz Słowacki: "Na początku iede nastego wieku Polacy przyy muiąc religiią chrześciiańską otworzyli ziemię swo ię pierwszym promieniom oświecenia Kapłani do uczenia ludu przeznaczeni posiadali bez wątpienia umieiętność czytania i pisania ale ponieważ byli po większey części zapewne z Czech wraz z Dąbrowką żoną Mieczysława I sprowadzeni więc wątpić nie nalezy iż Czesi byli pierwszymi Polaków nauczycielami i starali się dwa te dyalekta słowiańszczyzny z sobą pogodzić i zmieszać "

Mity Cywilizacji, postępu, doskonalenia.

No comments: