Sunday, February 24, 2008

Biblioteka warszawska

Biblioteka warszawska: "Tekst niedostępny"

Biblioteka Warszawska 1850, t. 3, s. 426.
Wieś Łącko.
Przede wszystkim zastanawiająca nazwa Mazurzy podkarpaccy.
"Ostatnia osada Mazurów podkarpackich".

No comments: