Sunday, February 24, 2008

Biblioteka warszawska

Biblioteka warszawska: "i wi Czesi nam ani my Czechom w przyszłorocznym obchodzie przeazka dzać niepotrzebujem Na wiosnę przy złeąo roku zamierza także nasze Towarzystwo Przyjaciół Nauk urządzić wystawę starożytności polskich i sła wiańskich która oprócz ziomków może zwabić do nas Czechów i innych pobratymców X Malinowski ze swej strony zamyśla zwotać na ten czas do Poznania kongres lingwistów slawiańskieb ażeby na podstawie jego gramatyki porównawczej u Żupańskiego od pół roku już do draka złożonej ułożyć jeden dla wszystkich Slawian wspólny alfabet i grafikę pisanie gramatyk porównawczych nader ułatwiającą a nawet dla ludów nie mających ustalonej pisowni jakieaii są Łużyczanie Słowacy Rusiny Bułgarzy Kroaei Kraińcy Dalmatyńoy e"

No comments: