Tuesday, February 26, 2008

Franak Wiaczorka - Франак Вячорка

[1] Активист партии БНФ Франак Вячорка отчислен из факультета журналистики Белорусского государственного университета. Об этом ему накануне сообщил декан факультета Сергей Дубовик.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

[2] «Если студент получает образование за счет бюджета, это означает, что он должен распределяться в государственные СМИ», — считает ректор журфака Сергей Дубовик.
http://forum.maxigame.by/index.php?showuser=1052

---------------------------------------------------------------------------------------------------

To cytaty dla leksykografa. Oprócz rejestrowania słów zadaniem leksykografii jest oświetlanie ich kontekstu.
Interesujący jest chłodny obiektywizm wiadomości 1). Interesująca jest logika wypowiedzi 2).
Libertas?

No comments: