Monday, February 25, 2008

Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815 Author: Kajetan Koźmian

Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815 Author: Kajetan Koźmian: "nalna woli ich krytykowac jak naáladowac i stuchac Od dawna juz same s siedztwo ludów obcych w pogranicznych prowincyach miaïo wpîyw na jezyk na dialekt na wy mawianie Najtwardziéj wymawiali Wielkopolanie jako s siedzi Szl ska pogranicznego Niemcom i bliscy Prusa kow i Kaszubów Nawet Krakowianie mimo akademii istniejacéj w ich stolicy zarazili sic nieco wyrnawianiem od Wielkopolan Najczystsza mowa polska utrzymywaîa sic i utrzymuje w prowincyach sasiaduj cych z Rusi Ziemia sandomirska przemyska lubelska najczyáciejszym niowita dyalektem jednak wszystkie te dyalekty czyli prowincyonalizmy w pisaniu albo nikïy albo sic ledwie dostrzedz dawaly bo nauka pò caïym kraju byîa jedna kowa a smak ksztaìcif sic w stolicy przez obecnoác dworu i najoáwieceuszych i najwiecéj wyksztaíconych"
Gdzie jest najczystszy język polski?
(Pseudo)naukowe wywody Koźmiana?
Szkodliwy wpływ języka niemieckiego na polski.

No comments: