Sunday, February 24, 2008

Je̜zyki wschodniej cze̜ści kraju naszego w stosunku do siebie i do szkół uważane

Je̜zyki wschodniej cze̜ści kraju naszego w stosunku do siebie i do szkół uważane: "apetytu Również i język ruski jest osobnym językiem a więc ani dyalektem polskiego ani a to tem mniej jeszcze dyalektem rosyjskiego jak to wielu patryotom rosyjskim utrzymywać się podoba tćm mniej rosyjskiego bo rosyjski jako odłamek ruskiego później dopiero na to czćm dziś jest sztucznie wykształcony a więc później rozwinięty raczej za dyalekt ruskiego uważać należy "

Język ukraiński - samodzielny.

No comments: