Monday, February 25, 2008

Rozbiory i krytyki Author: Aleksander Tyszyński

Rozbiory i krytyki Author: Aleksander Tyszyński: "Język pod piórem autora jest iw tym utworze jak w innych zwykle czystym i pięknym zwykle mówimy albowiem nie zawsze Czystość której wymagamy w języku nie jest wymaganiem przesadnem narowem lub urojeniem Czystość języka jest miarą siły słów jego siły wrażeń Czystość słów łączy się ściśle z czystością myśli pisma nawet ogółu umysłu krajowego W literaturze naszej dosyć wspomnieć na stan moralny krajowy za wieku Sasów Gallicyzmy i latynizmy w które tak obfitował gdzieindziej styl autora Stannicy w powieści tej znikły a ich miejsce zastąpiły słowa i wyrażenia brane z dyalektów jednoplemiennych mianowicie z rossyjskiego języka rossyanizmy Wcielanie "

Gallicyzmy, latynizmy, rossyanizmy - rusycyzmy.

No comments: