Monday, February 25, 2008

Standard Alphabet for Reducing Unwritten Languages and Foreign Graphic Systems to a Uniform Orthography in European Letters Author: Richard Lepsius

Standard Alphabet for Reducing Unwritten Languages and Foreign Graphic Systems to a Uniform Orthography in European Letters Author: Richard Lepsius: "Specimen stato siq w onez dni wyszedt dekret od Cesarza Augusta aby popisano wszystek swiat Ten popis pienvszy byt od starosty Syryjskiego Cyryna 1 szli wszyscy aby sie popisali kazdy do miasta swego Szedt tez i Jozef od Galilei z miasta Nazareihu do Judskiej ziemie do miasta Dawidowego ktore zowiq Bethlehem przeto iz byt z domu i pokolenia Dawidowego aby byt popisan z Mart a poslubiony sobie matzonkq ktora byla brzemiennq Ev Luc 2 1 5 stato se v onez dni visedt dekret od Tesara Augusta abi popisano vs stek svjat Ten popis pjervsi bit od starosti Sirij "

Transkrypcja fonetyczna -- propozycja.

No comments: