Sunday, February 24, 2008

Jeden ze starszych słowniczków góralskich

Biblioteka warszawska: "tuszczenient imienia ojea i dziada np Frankowego Wojtka Jo zef Te spostrzezenia dozwalalyby mniemac ze okolica ta Ru sinami byla zamieszkala W parafii poroninskiéj s wloscianie Tatarami zwani ktorzy maj byé potomkami zostatych tu z XIII ieku Niektórzy widza nawet dota d odmienne rysy w tych po tomkach mniemanych Tatarow 1 W okolicy znów Ludzi mierza niemieckie nazwy wiesniaków przypominaja nam owe na dania Cystersom prawa kolonizacyi o czém mówilismy wyzéj Sa siedztwo mieszkaáców tutejszych z Wçgrami a mianowicie z Orawiakami iz Spizanami wplywa téi wiele na ich mowç i obyczaj Do stroju nawet góralskiego przybywa w tych stro nach maty guzikami nasadzanyspencerek który na sposób wegier ski na madziar nos u pod hazug guniaj Kobiély do stroju swi tecznego uzywaja záítych butów i czerwonéj sukiennéj ba ranami lub liaami podbitéj ga"

Czy mieszkańcy Poronina to Tatarzy z pochodzenia????
A może Rusini>
Jeden ze starszych słowniczków góralskich.

No comments: