Sunday, February 24, 2008

Biblioteka warszawska

Biblioteka warszawska: "Do redakcyi Biblioteki Warszawskiej Sprawa Albumu na cześć tysiącletniej rocznicy pierwszych zawiązków polskiego państwa i chrześcianstwa w Polsce Naszą odezwę względem utworzenia Albumu na cześć Piasta i pierwszych apostołów chrze Viaiistwu w Polsce powtórzyły wszystkie o ile nam wiadomo pisma polskie Żadne nie okazało się przeciwnem naszemu zamiarowi żaden z literatów i artystów nie odmówił swego współudziału w tem przedsięwzięciu a mieliśmy sposobność mówienia z wieloma tak w Pognania Warszawie jak iw Krakowie jako też porozumienia się przy T IV P ł Ui rnik 1 6J 20 "
1862, s. 153

Zmiany w regułach poprawności językowej.
Obecnie tysiącletnia rocznica jest niepoprawne.

No comments: