Monday, February 25, 2008

Biblioteka warszawska

Biblioteka warszawska: "wszystkie nasze grammatyki opracowane li w praktycznym kierunku osnute na wyłącznej i powierzchownej znajomości ojczy Stego języka obejmujące częstokroć wiele prawideł bardzo płytkich a nawet niedorzecznych Dzisiaj przytaczam na poparcie mojego twierdzenia dowody z Mówni p Ż wydanej w Warszawie 1852 r Na str 126 127,128,129 głosi poważnie że pićr wiastkowo zamiast jem jesz je jemy jecie jedzą mówiono jeść Jestem jeść jesteś i t.d. dlatego każe pisać jjem jjesz przez dwa jot Zkadżc się wyroiła u autora Mówni taka grammatyczna brednia oto ztąd że autor nie badał umiejętnie organizmu ani "

Jjem, jjesz, jjemy.
Prejotacja.
Brednia w opisie języka.

No comments: