Monday, February 25, 2008

Dwie mowy pogrzebowe Author: Krzysztof Warszewicki

Dwie mowy pogrzebowe Author: Krzysztof Warszewicki: "W.A. Maciej owski przytacza w swem Piśmien nictwie jeszcze jedno tłómaczenie z Warszewickiego Christophora Warszewickiego Do wielmożnego oświeconego a niezwyciężonego Steffana króla polskiego etc Ora tia Toruniae Excudebat Melchior Neringk 1582 Tłó maczenie to uskutecznił w kaszubskim dyalekcie J er z Lebbelski z Wresznic kaznodzieja katolików nAw Wawrzyńca przy Toruniu Tejże mowy jest i niemieckie tłómaczenie które nosi tytuł Christophori Warschewiti an den allerdurchleuchtigsten Herm Herm Stephan Ko nig von Polen Niirnberg 1582 4o "

Warszewicki
kaszubski
kaschubisch

No comments: