Sunday, February 24, 2008

Biblioteka warszawska

Biblioteka warszawska: "Czytam i wierzę i widzę nad głową Idącą z niebios Jeruzalem nową "

Jeruzalem -- femininum (1859)

No comments: