Sunday, February 24, 2008

Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone Author: Euzebiusz Słowacki

Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone Author: Euzebiusz Słowacki: "czesci słowiańska mowa lęzyk ruski polski bułgarski bosniański czeski morawski horwacki serbski racki szklawoński morlaski są to rozmaite słowiańszczyzny dyalekta Mowa ta będąc przez czas tardzo długi mową narodów u których woyna była iedynem rzemiosłem narodów które dopiero niszcząc dzieła nauki i przemysłu miały się z niemi obeznawać musiała nosić na sobie piątno dzikosci ich obyczaiów i nizkiego stopnia ich oswiecenia Bulgarowie którzy naypierwey poczęli napastować rzymskie cesarstwo na wschodzie ścieraiąc się z Grekami w naypięknieyszey zdobyczy odnosili nieiakie o swiecenie umysłu Oni naypierwey od Greków przeięli litery alfabetu poczęli nim pisać i pismo s z greckiego na swóy ięzyk"

Lingownimy.
Bosnian language?
Język bośniański.
Język racki [?].
Język szklawoński [?].
Język morlaski [?].

No comments: