Sunday, February 24, 2008

Teka Wileńska Author: Jan ze Śliwna, Adam Honory Kirkor

Teka Wileńska Author: Jan ze Śliwna, Adam Honory Kirkor: "sami też piszą po Czesku W ciężkim boju o wywalczenie praw obywatelstwa dla młodćj Czeskiej literatury bracia Słowacy stali z nami pod chorągwią sławnego Jana Kollara P J Szaffarzy ka i czcigodnego Jerzego Palkowicza zawsze i mężnie nieśli swą chętną pomoc Antoni Bernolak ur 1762 zm 1813 zaczął był wprawdzie przyswajać literaturze Słowaków dyalekt Nitrań ski lecz każdy wkrótce się przekonał o śmieszności beznadziejności a najbardziej szkodliwości tego przedsięwzięcia Niezwa żając na to Liudewil Sztur i Miłosław Józef Hurbcn ze swymi towarzyszami spowodawawszy nowe odszczepieństwo niektórych ziomków od języka Czeskiego probowali wznieść na tron literatury Słowackiej dyalekt"

1862
Podawanie w wątpliwość sensowności kodyfikacji języka słowackiego.

No comments: