Monday, February 25, 2008

Rys dziejów serbo-łuzyckich Author: Wilhelm Bogusławski

Rys dziejów serbo-łuzyckich Author: Wilhelm Bogusławski: "kazania z połowy XVIII wieku noszą cechy pokaleczenia języka przez wprowadzenie form i zwrotów niemieckiej mowy Czuł to dobrze lud serbski i nieraz wynurzał kaznodziejom z tego powodu nieukontentowanie Lecz jakim że sposobem zachować się miała czystość języka kiedy kapłani nie otrzymawszy elementarnej nauki w ojczystej mowie kształcili swój umysł na wzorach cudzoziemskich Mowy znakomitszych kaznodziejów Lutra Rigera Franka i innych stawały się źródłem mądrości dla serbskich kapłanów którzy tłumacząc je mimowolnie musieli uledz "

Czystość języka!
Purismus.

No comments: