Monday, February 25, 2008

Życiorysy niektórych poetów i uczonych Author: Kazimierz Brodziński

Życiorysy niektórych poetów i uczonych Author: Kazimierz Brodziński: "i złą swoją stronę Spory o czystość języka bardzo potrzebne tak jak są dzisiaj Szło wtedy o utrzymanie tej jedynej puścizny W najpotrzebniejszym zebrał Linde i ogłosił wszystkie jezyka skarby Ogłoszenia wyboru piaarzów polskich przez Mostowskiego staranne wydanie dzieł Krasickiego i Karpińskiego były to pożądane upominki czasów przeszłości Staiania Dmochowskiego o poprawność o wzory najznakomitsze o języki starożytne zapewniają mu wdzięczność i sławę nadewszystko zaś że narodowi przywłaszczył pożadane pienia najpierwszych gieniuszów że zwrócił umysły ku przedmiotom najpoważniejszym że dał poznać spólziomkom mężnego Hektora szukająceg"

No comments: