Sunday, February 24, 2008

Żywot człowieka poczciwego Author: Mikołaj Rej

Żywot człowieka poczciwego Author: Mikołaj Rej: "tego że w ma w sobie prawdy i tyle cech swojskich domowych Nasi historycy literatury polskiej bez wyjątku mają za złe Trzecleskiemu albo przynajmniej litośnie wzruszają ramionami że śmiał Reja porównać z Dantem lecz tak uczony i bystry człowiek jak Trzecieski nie miał jak się zdaje zamiaru porównywać Reja z Dantem co do treści i poetycznych przymiotów tylko postawił go na równi z wieszczem włoskim co do stworzenia piśmiennego języka gdy wiadomo że teuże z czternastu rozmaitych dyalektów prowincyonalnych mających już swoich pisarzy stworzył jeden piśmienny język dla całych Włoch obowięzujący i pomysły w tej materyi wyłożył w rozprawie De mtlgari eloquio sive idiomate Pismo to znane Trzecieskiemu zapewne lepiej niż sama"

Mikołaj Rej (Rey) a Dante Alighieri
De vulgari eloquentia
Początek języka literackiego

No comments: