Monday, February 25, 2008

Kaschubische Frage

Mimo licznych studiów, mimo znakomitego poznania gwar kaszubskich, spór o ich stosunek do polszczyzny nie został rozstrzygnięty. Wiadomo, że gwary kaszubskie są językowi polskiemu bliższe niż jakiemukolwiek innemu, ale zdaniem części badaczy i części samych Kaszubów są one od niego dostatecznie dalekie, aby mogły być uznane za osobny język. co zaś można uważać za osobny język, na to nikt jeszcze nie wymyślil recepty.

Urbańczyk 1993: 129

No comments: